Πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μεταξύ εσάς, του Χρήστη αυτής της Ιστοσελίδας και του Botanica, του ιδιοκτήτη και του παροχέα αυτής της Ιστοσελίδας. Το botanica.gr παίρνει πολύ σοβαρά την ιδιωτικότητα των πληροφοριών σας. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση όλων των δεδομένων που συλλέγονται από εμάς ή που παρέχονται από εσάς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Αυτή η πολιτική απορρήτου θα πρέπει να διαβάζεται μαζί με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, οι οποίοι διατίθενται στη διεύθυνση: https://www.botanica.gr/index.php?id_cms=3&controller=cms

Διαβάστε προσεκτικά αυτή την πολιτική απορρήτου .

Ορισμοί και ερμηνεία

 1. 1. Σε αυτήν την πολιτική απορρήτου χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

Δεδομένα

συλλογικά όλες τις πληροφορίες που υποβάλετε στον ιστότοπο botanica.gr. Ο ορισμός αυτός ενσωματώνει, κατά περίπτωση, τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων ·

Cookies

ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας από αυτόν τον ιστότοπο όταν επισκέπτεστε ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας ή / και όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας. Λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον παρόντα ιστότοπο ορίζονται στην παρακάτω παράγραφο ( Cookies )

Νόμοι περί Προστασίας Δεδομένων

κάθε εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της οδηγίας 96/46 / ΕΚ (οδηγία για την προστασία των δεδομένων) ή του GDPR, εθνικοί εκτελεστικοί νόμοι, κανονισμοί και παράγωγο δίκαιο

GDPR

ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 ·

Botanica,

Botanica,  επιχείρηση με έδρα Αλ. Σβώλου 46 546 21 Θεσσαλονίκη

Νόμος για το cookie της Ελλάδας και της ΕΕ

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (οδηγία ΕΚ) του 2003, όπως τροποποιήθηκαν από τους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (Τροποποιητική οδηγία ΕΚ) 2011 ·
Χρήστης κάθε τρίτος που έχει πρόσβαση στον ιστότοπο και δεν (i) απασχολείται από την Botanica και ενεργεί κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του ή (ii) έχει προσληφθεί ως σύμβουλος ή παρέχοντας διαφορετικά υπηρεσίες στο Botanica και την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα σε σχέση με την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. και

Ιστοσελίδα

ο ιστότοπος που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή, https://botanica.gr και οποιοσδήποτε υποτομέας αυτού του ιστότοπου, εκτός εάν εξαιρούνται ρητά από τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις.

 1. 2. Σε αυτήν την πολιτική απορρήτου,
  1. α. ο μοναδικός περιλαμβάνει τον πληθυντικό και αντίστροφα
  2. β. οι παραπομπές σε υποκείμενες ρήτρες ή σε παραρτήματα αναφέρονται σε υποκείμενες ρήτρες, πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
  3. γ. η αναφορά σε ένα άτομο περιλαμβάνει εταιρείες, εταιρείες,
  4. δ. "συμπεριλαμβανομένου" σημαίνει "συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό"
  5. ε. αναφορά σε οποιαδήποτε νόμιμη διάταξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε τροποποίηση ή τροποποίηση της
  6. στ. οι επικεφαλίδες και οι υποτομείς δεν αποτελούν μέρος αυτής της πολιτικής απορρήτου.

Πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής απορρήτου

 1. 3. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις ενέργειες του Botanica και των Χρηστών σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο. Δεν επεκτείνεται σε ιστοσελίδες που μπορούν να προσεγγιστούν από τον παρόντα ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των συνδέσμων που παρέχουμε στους ιστότοπους κοινωνικών μέσων.
 2. 4. Για τους σκοπούς των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων, το Botanica είναι ο "υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων". Αυτό σημαίνει ότι το Botanica καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Δεδομένα που συλλέχθηκαν

 1. 5. Μπορεί να συλλέξουμε από εσάς τα παρακάτω δεδομένα,
  1. α. όνομα
  2. διεύθυνση IP (αυτόματα συλλεγμένο)
  3. γ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστολής και χρέωσης, λεπτομέρειες πληρωμής, όνομα εταιρείας,  και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Πώς συλλέγουμε δεδομένα

 1. 6. Τα δεδομένα συλλέγουμε με τους ακόλουθους τρόπους:
  1. α. δεδομένα που μας δίνετε εσείς και
  2. β. τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα.

Δεδομένα που μας δίνετε εσείς

 1. 7. Το Botanica συλλέγει τα δεδομένα σας με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα:
  1. όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας,
  2. β. όταν εγγραφείτε μαζί μας και δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να λάβετε τα προϊόντα
  3. γ. όταν πραγματοποιείτε πληρωμές σε εμάς,
  4. δ. όταν επιλέγετε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ από εμάς.
  5. όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας                

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

 1. 8. Στον βαθμό που έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα,
  1. α. συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και την πλοήγηση και περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία, την ώρα και τη συχνότητα με την οποία έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενό της.
  2. β. θα συλλέγουμε τα δεδομένα σας αυτόματα μέσω cookies, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο χρήσης τους στον ιστότοπο, ανατρέξτε στην ενότητα που ακολουθεί, με τίτλο "Cookies".

Η χρήση των δεδομένων σας

 1. 9. Οποιαδήποτε ή όλα τα παραπάνω στοιχεία ενδέχεται να απαιτούνται από εμάς κατά περιόδους, για πιθανή υπηρεσία κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς για τους ακόλουθους λόγους:
  1. α. εσωτερική αρχειοθέτηση αρχείων
  2. β. βελτίωση των προϊόντων / υπηρεσιών μας
  3. γ. διαβίβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υλικού μάρκετινγκ που μπορεί να σας ενδιαφέρει.
  4. επαφή για σκοπούς έρευνας αγοράς που μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, φαξ ή ταχυδρομείο. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή ή την ενημέρωση της Ιστοσελίδας,
 1. 10. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τους παραπάνω σκοπούς, αν το κρίνουμε απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό, έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε αντιρρήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις (δείτε την ενότητα με τίτλο "Τα δικαιώματά σας" παρακάτω).
 2. 11. Για την αποστολή άμεσου μάρκετινγκ σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας, -in ή soft-opt-in:
  1. α. η συγκατάθεση μακράς συμμετοχής είναι ένας συγκεκριμένος τύπος συγκατάθεσης που ισχύει όταν έχετε έρθει σε επικοινωνία προηγουμένως μαζί μας, επικοινωνείτε μαζί μας για να μας ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν / υπηρεσία (και διαφημίζουμε παρόμοια προϊόντα / υπηρεσίες). Κάτω από τη συγκατάθεση "soft opt-in", θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας ως δεδομένη, εκτός αν επιλέξετε εξαίρεση.
  2. β. για άλλους τύπους ηλεκτρονικού μάρκετινγκ,  πρέπει να προβείτε σε θετική ενέργεια όταν συμφωνείτε, για παράδειγμα, να επιλέξτε ένα κουτί επιλογής που θα παράσχουμε.
  3. γ. αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την προσέγγισή μας στο μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για να μάθετε πώς να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο "Τα δικαιώματά σας" παρακάτω.
  4. Όταν εγγραφείτε και δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να λάβετε τις υπηρεσίες μας.

Πώς χειριζόμαστε τα δεδομένα

 1. 13. Τα δεδομένα σας μπορούν να κοινοποιηθούν στις ακόλουθες ομάδες ατόμων για τους ακόλουθους λόγους:
  1. α. υπάλλήλους, πράκτορές μας και / ή οι επαγγελματικούς σύμβουλους 
  2. β. τρίτους παροχείς υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς που απαιτούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με λήψη οποιωνδήποτε κοινόχρηστων δεδομένων για την εκτέλεση λειτουργιών εκ μέρους μας για να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου.
  3. γ. πάροχους πληρωμών τρίτων που επεξεργάζονται πληρωμές μέσω του Δικτυακού Τόπου .
  4. δ. αρμόδιες αρχές - για να διευκολύνουν την ανίχνευση εγκλήματος ή την είσπραξη φόρων ή δασμών.
  5. e. Google Analytics - Για να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα του ιστότοπου που προέρχεται από αναζητήσεις Google και να ελέγχουμε την αποτελεσματικότητα της προβολής του ιστοτόπου μας σε μηχανές αναζήτησης και αποτελεσματικότητα της αμειβόμενης διαφήμισής μας στο Google.
  6. στ. Mailchimp 
  7. ζ. Προμηθευτές προϊόντων.

Τήρηση ασφάλειας δεδομένων

 1. 14. Θα χρησιμοποιήσουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας,
  1. α. Η πρόσβαση στο λογαριασμό σας ελέγχεται από έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη που είναι μοναδικό για εσάς.
  2. β. αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε ασφαλείς διακομιστές.
 2. 15. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης τυχόν παραβιάσεων δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε τυχόν κατάχρηση ή απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, ενημερώστε μας αμέσως επικοινωνώντας μαζί μας μέσω αυτής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: info@botanica.gr

Διατήρηση δεδομένων

 1. 17. Αν δεν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης ή επιτρέπεται από το νόμο, θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας στα συστήματά μας μόνο για την περίοδο για την εκπλήρωση των στόχων που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων.
 2. 18. Ακόμη και αν διαγράψουμε τα δεδομένα σας, ενδέχεται να παραμένουν σε εφεδρικά ή αρχειακά μέσα για νομικούς, φορολογικούς ή ρυθμιστικούς σκοπούς. 

Τα δικαιώματά σας

 1. 19. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα σας:
  1. α. Δικαίωμα πρόσβασης ) αντίγραφα των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς ανά πάσα στιγμή, ή (ii) την τροποποίηση, την ενημέρωση ή τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών. Εάν σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς, δεν θα σας χρεώσουμε για αυτό, εκτός αν το αίτημά σας είναι "προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό". Όπου μας επιτρέπεται νομίμως να το πράξουμε, ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημά σας. Αν απορρίψουμε το αίτημά σας, θα σας πούμε τους λόγους.
  2. β. Δικαίωμα διόρθωσης  εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  3. γ. Δικαίωμα διαγραφής  ή αφαίρεσης των δεδομένων σας από τα συστήματά μας.
  4. δ. Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης των δεδομένων σας το δικαίωμα να "αποκλείσετε" τη χρήση των δεδομένων σας ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε.
  5. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων να αντιγράφετε ή να μεταφέρετε τα δεδομένα σας.
  6. στ. Δικαίωμα άρνησης στη χρήση των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένου του τόπου όπου τα χρησιμοποιούμε για τα νόμιμα συμφέροντά μας.
 2. 20. Για να κάνετε ερωτήσεις, ασκήστε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρθηκαν παραπάνω ή αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων σας (όπου η συγκατάθεση είναι η νομική μας βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων σας), επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: info@botanica.gr
 3. 21. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται κάποιος από εσάς κάποιο παράπονο σχετικά με τα δεδομένα σας, να μπορείτε να παραπέμψετε την καταγγελία σας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. Για την Ελλάδα, στη διεύθυνση http://www.dpa.gr/, για άλλες χώρες E.U.  στη διεύθυνση https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
 4. 22. Είναι σημαντικό τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και τρέχοντα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν τα δεδομένα σας αλλάζουν κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία τα διατηρούμε.

Μεταφορές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

 1. 23. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορούν να αποθηκευτούν, να μεταποιηθούν και να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ). Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί εάν οι διακομιστές μας βρίσκονται σε χώρα εκτός του ΕΟΧ ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών μας βρίσκεται σε χώρα εκτός της ΕΕ.
 2. 24. Θα μεταφέρουμε δεδομένα εκτός της ΕΕ μόνο εφόσον συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τα μέσα μεταφοράς παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις σε σχέση με τα δεδομένα σας, π.χ. μέσω συμφωνίας μεταφοράς δεδομένων, ενσωματώνοντας τις τρέχουσες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή υπογράφοντας το πλαίσιο ασπίδας προστασίας της ΕΕ-ΗΠΑ, σε περίπτωση που ο οργανισμός που λαμβάνει τα δεδομένα βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
 3. 25. Για να εξασφαλιστεί ότι τα δεδομένα σας λαμβάνουν επαρκές επίπεδο προστασίας, έχουμε δημιουργήσει τις κατάλληλες διασφαλίσεις και διαδικασίες με την τρίτη τα μέρη που μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με. Αυτό διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται από αυτά τα τρίτα μέρη κατά τρόπο που να είναι συνεπής με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

 1. 26. Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει, από καιρό σε καιρό, συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε τέτοιους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Αυτή η πολιτική απορρήτου δεν επεκτείνεται στη χρήση τέτοιων ιστοτόπων. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου ή τη δήλωση άλλων ιστοτόπων πριν από τη χρήση τους.

Αλλαγές ιδιοκτησίας και ελέγχου επιχειρήσεων

 1. 27. Η Botanica μπορεί από καιρό σε καιρό να επεκτείνει ή να συρρικνώσει την επιχείρησή της και αυτό μπορεί να συνεπάγεται την πώληση ή / την εκχώρηση ελέγχου του συνόλου ή μέρους της. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες θα μεταφερθούν, μαζί με το μέρος εκείνο που σχετίζεται με οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησης που μεταβιβάζεται, και ο νέος ιδιοκτήτης θα επιτρέπεται, υπό τους όρους αυτής της πολιτικής απορρήτου, να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα για για τους σκοπούς για τους οποίους μας παραδόθηκαν αυτά, αρχικά.
 2. 28. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σε έναν μελλοντικό αγοραστή της επιχείρησής μας ή σε οποιοδήποτε τμήμα του.
 3. 29. Στις παραπάνω περιπτώσεις θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας.

Cookies

 • 30. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετεί και να αποκτά πρόσβαση σε ορισμένα Cookies στον υπολογιστή σας. Το botanica.gr χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας από τη χρήση της Ιστοσελίδας και να βελτιώσουμε την γκάμα των προϊόντων μας. Το botanica.gr έχει επιλέξει προσεκτικά αυτά τα cookies και έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το απόρρητό σας προστατεύεται και γίνεται σεβαστό ανά πάσα στιγμή.
 • 31. Όλα τα cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο Cookies της ΕΕ.
 • 32. Πριν τοποθετηθούν τα Cookies αυτά στην συσκευή σας, θα εμφανιστεί μια γραμμή μηνύματος που θα σας ενημερώνει σχετικά . Προχωρώντας στη χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται η συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση των Cookies, επιτρέποντας στο botanica.gr να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία και υπηρεσία. 
 • 33. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετήσει τα ακόλουθα Cookies:

Τύπος cookie

Σκοπός

Αυστηρά απαραίτητα cookies

Αυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας μας, να χρησιμοποιήσετε ένα καλάθι αγορών ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρέωσης.

Cookies αναλυτικής / απόδοσης

Μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε και να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών και να δούμε πώς μετακινούνται οι επισκέπτες γύρω από τον ιστότοπό μας όταν το χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.

Λειτουργικά cookies

Χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίζουν όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας για εσάς, να σας χαιρετίσουμε με το όνομα και να θυμάστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας ή της περιοχής σας).

 1. 34. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα Cookies που χρησιμοποιούμε στο Πρόγραμμα Cookies.
 2. 35. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο δέχονται cookies αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο μενού βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.
 3. 36. Μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ενδέχεται να χάσετε οποιαδήποτε πληροφορία που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των ρυθμίσεων εξατομίκευσης.
 4. 37. Συνιστάται να βεβαιώνεστε ότι ο φυλλομετρητής σας είναι ενημερωμένος και συμβουλευτείτε τη βοήθεια και τις οδηγίες που παρέχεται από τον προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο αν δεν είστε σίγουροι για την προσαρμογή των ρυθμίσεων απορρήτου.
 5. 38. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησης αυτών, ανατρέξτε στο aboutcookies.org. Θα βρείτε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookies από τον υπολογιστή σας.

Γενικά

 1. 39. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε κανένα από τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της πολιτικής απορρήτου σε οποιοδήποτε άλλο άτομο. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματά μας βάσει αυτής της πολιτικής απορρήτου, όπου νομίζουμε ότι τα δικαιώματά σας δεν θα επηρεαστούν.
 2. 40. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη αυτής της πολιτικής απορρήτου (ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης) είναι παράνομη ή ανεφάρμοστη, η εν λόγω διάταξη ή μερική παροχή θα θεωρηθεί ότι έχει διαγραφεί στο βαθμό που απαιτείται και δεν θα επηρεαστεί η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων αυτής της πολιτικής απορρήτου.
 3. 41. Εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά, καμία καθυστέρηση, πράξη ή παράλειψη ενός μέρους κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή αποκατάστασης θα θεωρείται παραίτηση από αυτό, ή οποιοδήποτε άλλο, δικαίωμα ή αποκατάσταση.
 4. 42. Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τη Συμφωνία θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων που εδρεύουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

 • 43. Η Botanica διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως  κρίνει απαραίτητο από καιρού εις καιρόν. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα αναρτώνται αμέσως στον Ιστότοπο και θεωρείτε ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους της πολιτικής απορρήτου κατά την πρώτη χρήση της Ιστοσελίδας μετά από τις αλλαγές. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Botanica μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@botanica.gr.

8.Πώς χρησιμοποιούμε cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή σε μια κινητή συσκευή όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Δίνει τη δυνατότητα στον ιστότοπο να θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (όπως σύνδεση, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις προβολής) για μια χρονική περίοδο, οπότε δεν χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά όποτε επιστρέφετε στον ιστότοπο ή περιηγηθείτε από τη μία σελίδα στην άλλη. Τα cookies επιτρέπουν στις εφαρμογές ιστού να ανταποκρίνονται σε εσάς ως άτομο. Η εφαρμογή Ιστού μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας συγκεντρώνοντας και καταγράφοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Χρησιμοποιούμε cookie καταγραφής κυκλοφορίας για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται. Αυτό μας βοηθά να αναλύσουμε τα δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας για να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες του πελάτη. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για λόγους στατιστικής ανάλυσης και στη συνέχεια τα δεδομένα αφαιρούνται από το σύστημα.

Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας προσφέρουμε έναν καλύτερο ιστότοπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και τις οποίες δεν χρησιμοποιείτε.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Αυτό μπορεί να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον ιστότοπο.

Παρακάτω είναι μια λίστα των cookies που χρησιμοποιούμε. Προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε ότι είναι πλήρης και ενημερωμένη, αλλά αν νομίζετε ότι έχουμε παραλείψει ένα cookie ή υπάρχει κάποια ασυμφωνία, ενημερώστε μας.

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα αυστηρά απαραίτητα cookies:

Περιγραφή του cookie

Σκοπός

PHPESSID

Αναγνωριστικό για την τρέχουσα συνεδρία στη PHP (γλώσσα προγραμματισμού διακομιστή).

has_js

Διατηρεί πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα JavaScript του προγράμματος περιήγησης javascript (client-side programming language).

Ξεκινώντας με το "Prestashop"

Χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα ηλεκτρονικού καταστήματος που χρησιμοποιούμε για τον εντοπισμό των χρηστών και των προτιμήσεών τους μαζί με τα καροτσάκια.

10.Ελεγχος των προσωπικών σας στοιχείων

Μπορείτε να επιλέξετε να περιορίσετε τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών με τους ακόλουθους τρόπους:

-όποτε σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια φόρμα στην ιστοσελίδα , αναζητήστε το πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για να δηλώσετε ότι δεν θέλετε οι πληροφορίες να χρησιμοποιούνται από κανέναν για λόγους άμεσου μάρκετινγκ

-αν έχετε συμφωνήσει προηγουμένως να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για για σκοπούς άμεσης μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντάς μας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@botanica.gr

Δεν θα πωλήσουμε, θα διανείμουμε ή θα εκμισθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός αν έχουμε την άδειά σας ή απαιτείται από το νόμο . Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας στείλουμε διαφημιστικά στοιχεία σχετικά με τρίτους, τα οποία νομίζουμε ότι μπορεί να σας φανούν ενδιαφέροντα, μόνον με τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σχετικά με εσάς σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για το GDRP. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο των πληροφοριών που σας αφορούν, στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή χρησιμοποιήστε τον συγκεκριμένο σύνδεσμο στη σελίδα λογαριασμού botanica.gr.

Εάν πιστεύετε ότι τυχόν πληροφορίες που διατηρούμε εσείς είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το συντομότερο δυνατόν.

Θα διορθώσουμε αμέσως οποιαδήποτε πληροφορία διαπιστώθηκε ότι είναι εσφαλμένη.