Κατηγορίες

Προϊόντα

Τσάκρα Το ανθρώπινο σώμα έχει 7 ενεργειακά κέντρα ή αλλιώς τσάκρα, τα οποία αποτελούν κομβικά σημεία. Τα επτά κύρια κέντρα συνδέονται άμεσα με εικοσιένα δευτερεύοντα ενεργειακά κέντρα (nadis), τα οποία ακολούθως αντιπροσωπεύουν σημεία ασφαλούς συγκέντρωσης και διοχέτευσης της ενέργειας. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα αρμονικών συχνοτήτων διοχετεύεται στα νεύρα, τα αιμοφόρα αγγεία και τον κυτταρικό ιστό του σώματος. Μέσω αυτού του συστήματος αντιστοίχησης εγκαθιδρύεται μια αλληλένδετη σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανικών και ανόργανων συστημάτων, των διαφόρων μορφών ενέργειας, των χρωμάτων, των ήχων, των σχημάτων, των οργάνων, των συναισθημάτων, των σκέψεων, της ύλης και των αρχετύπων. Κάθε ενεργειακό κέντρο συνδέεται με τον ενδοκρινή αδένα, τα όργανα και τα συστήματα που τροφοδοτούνται με ενέργεια από το ίδιο κέντρο. Οι τρεις ενεργειακές σειρές : Η δυνατότητα ρύθμισης των δεδομένων στα δίπολα των ενεργειακών κέντρων, όπως τα 1-7, τα 2-5 και τα 3-4, τα οποία αποτελούν μια λειτουργική μονάδα, και η ενσωμάτωσή τους στο 6ο ενεργειακό κέντρο, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μεθόδων για την εναρμόνιση του συνόλου του συστήματος ζωτικής ενέργειας. Η σειρά Pranalife περιλαμβάνει επίσης σκευάσματα για την εξισορρόπηση συνδυασμών κέντρων ενέργειας/τσάκρα του κύριου άξονα που συνήθως βρίσκονται σε άμεση συνάφεια και αλληλεπίδραση (1-7-6, 2-5-6 και 3-4-6).

Προϊόντα

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-10 από σύνολο 10

Ενεργά φίλτρα